Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in ITALIË,' 17 8 3* 5°7

het fpringen eener Myn: gelukkiglyk voor ons werden, gelyk ik verwachtte, door denzelven geene rotzen of boomen los gefcheurd van de hooge bergen, die over onze hoofden hingen. Na dc bosfchen van Bagnara, Sinopolil en Solano te zyn doorgetrokken, reisde ik; door ryke koornvelden en beemden, op eenei fraaie wyze bepaald door bosfchen en hielen daar verfpreide boomen, gelyk onzei fchoonfte parken, die met onafgebrokenc verfcheidenheid, geduurende eenige [Engelfche]] mylen, aanhouden, tot dat men koomt op hel: bovenfte van eene opene vlakte op den topt eens heuvels, alwaar men een uitgeftrekt gezicht heeft over den geheelen Faro van Mesfina, de kust van Sicilië tot aan Catania, met den berg Etna trotslyk daar achter zich verheffende , welk alles te zamen het fchoonfte y^rfchiet uitmaakte, dat men zich verbeelden, kan. Van hier daalde ik af langs eenen verfchrikkelyken rotzigen wech, tot aan Torre del Pezzolo, dat een Landhuis cn Dorp is,der Prinfesfe van bagnara toebehoorende. Daar vond ik, dat reeds eene befmettelyke ziekte zioh geopenbaard had, gelyk waarfchynelyk, naar maate dc hitte toeneemt, op veele andere plaatzen van dit heerlyke, maar

on-

Sluiten