Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(6)

namidd. ten half ï, hnlf 2, half 3, haK £j half 5") half 6,"half .7 en half 8, doch van 1 Apr. rot 30 Sept, do lnitlte Schuit ten hall'9. De Marktfch. Maand, s'morg. ten 6 en Vrijd. s'morg. te.n 7 en namidd. ten half 4 uur.

Haarlem , öond. midd. ten 2 uur een Schip.

'Letjdcn, s'morgehs ten 5,7, 9 en half li. De Marktfchuit ten 11 uur, nam. ten half I , half 3 , half $Sen half 7 uur een Schuit.

Maasfluis, alle dagen.een Schuit s'morg, ten half 8, half IO, half 12, nami', van den 1 April tot den 1 Oft. ten 2 en 4 uur, van den t O et. tot 31 Maart ten 1 en 3, de laatlie fchuit s'avonds ten 6 uur.

Rotterdam, gaat alle uitren een laagfchuit van den I April rot half Sept. van s'morg. 5 tot S'av. half 9 uur. Van half Sept. tot half Oft. s'morg, ten 6, en van half Oef. tor ultimo Maart van s'morg. 7 tot s'aVonds 7 uur.

Schiedam, van 1 Maart tot 30 Sepr., namid. ten 4 en van 1 Oft. tot ultimo Febr. nam. ten13 uur, benevens alle üonderd. nam. ten 2 uur nog een Schuit

Gaardingen, in den Zomer nam. ten 3, cn s'Winters ten 2 uur een Schuit.'

van DORDRECHT op

yimfïerd. Middelb. en Ontwerp, alle 8 dagen ren Schip.

Burgen op Zoom, Db'gsd. en Saturd. een Schip.

Gouda, alle morg. een Vecrfchuic ca s'Woensd. een Marktfchuit met vallend water.

Rotterdam, alle morgen ten 5, 6, 7, g of ten 9 uur, gaande dadelijks een uur later een Marktfchuir,

van EDAM op Amfterdam, alle morgen een Marktfchuit ten 5 uur. Zie verder van Hoorn op Amfterd.

Purmerent, in den Zomer Dond. nam. ten 3 en s'Wint,

ten 4 uur een Schuit.

van GOUDA op Jlphen, Dond. s'm'd.i. ten 12 uur. iltnfltrdam,'gaat alle avond, ten 8 u«t een Nachffcruït.

Sluiten