Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[*9j

fecretelyk en diefs gewys n;ier fyn huys gedroegen : twee a dry daegen daer naer, komt'er fekere gefupprimeerde Reiïgieufe tot den Rentmeefter hem vraegende haer Peniïoen van de dry ruaendendie verfchenen waeren; den Rentmeefter antwoord haer : dat hy geen geld meer en hadde, dat het de Reprefentanten doen haden hadden ; de Reiïgieufe vraegt wie ? En hoe veel daer wel uyt-gehaelt was; denRentmeefter antwoord haer, dat het Daubremez was geweeft, en dat'er nog fefthien hondert guldens in waeren, en dat hy die alle mede genomen heeft in twee fakken; de Religieufe neemt haer affcheyd van den Rentmeefter en gaet van daer redit naet het StadHuys by de Reprefentanten, en vraegt hun in defe termynen : wel myn Keeren ? wie moet hier myn Penjloen betaelen? De Reprefentanten teenemael verwondert zynde over foo eene frapr pante vraege, antwoorden haer ; wat jert ons dat, wie'er u moet betaelen,- wel dat fy u betaelen die gewent fyn ul. te betaelen, en jert hier uyt ydel kaus : wel myn Heere, feyde fy, 't is om dat den Rentmeefter my gefeyd heeft, dat Gyl. het geld hebt doen haden, en daerom kome ik hier om-betaelt te worden; fy vraegen met een heftige colaire alle-gelyk (uytgetioroen Daubremez die'er prefent was ) wie dit geld gehaelt heeft, ( aenftonts veranderde Daubremez van coleur en verdierf in fyn aenligt) de Religieufe antwoord , en fegt dat het Daubremez gehaelt heeft, waer op Daubremez haer toefjhiet feggende : gy liegt daer aen als een canalie gy teef daer gy Ibet; ik en iiege niet, fegt fy, want den Rentmeefter heeft het my daer aenftonts felve gefeyt,en daer nog by, dat gver feftien hondert guldens uytgehaelt hebt; hy liegt daer ook aen, foo wel als gy, fegt hy, want ik en

Sluiten