Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3Ö 1

hebben de Sans Culotten twee Karren ofWaegena gelaeden met Lovens Bier de Voermans afgenomen , welke Tonnen en Stukken fy verdeyld en geleyd hebben fommige in eenige Herbergen die van hunne klik waeren, andere hebben fy geleyd op de Straeten en daer afgedronken met alle de gene hun wilde daer bv voegen, maer fy kregen weymge kalanten om hunnen geroofden buet helpen te verteiren • fy hadden onder andere een Stuk geleyd op deVaert, en naer het felve daer ter Straeten was afgedronken, fyn de Sans Culotten gelykelyk gegaen in Rypermonde een Herberge opde Vaeit, daer verfcheyde Dragonders in huys waeren; en hebben daer verfcheyde mael geroepen vhe la Nation, waer op die Franfche Dragonders hun t'elkens beantwoorden : & vous efi de quayjong, en om dat die Dragonders hun t' elkens beantwoorden met de felve termynen , en wel merkende dat de felve preparatie maekte van hun ten lyve met den Kapper aen te randen, fyn fy alle gelyk al Drup-Neufen ten huyze uytgegaen.

Den 24. Februarii 1793. ontrent 10 uerenvoor middag fyn de Sonder Broekken by-een-vergaedert op den grooten Saevel, en van daer dan gelaementlyk met llaende Trommelen getrokken naer de Laeken Poort alwaer fy eenen apoltaet met nog eenige andere vagevonden geweeft inhaelen hebben welkers komfte hun gewaerfchouwt was , van daer fyn fy dan wedergekeert en gegaen naer de Kerke van Ste. Gudula, in welke fy geordineert hebben een groote mifle voor hun te celebreren, niet uyt devotie,- gelyk al de weireld wel dunken kan , maer alleenelyk om die heylige plaette en-te-faemen het H. Sacrificie te befpotten en te onteeren met foo menigvuldige en onbedunkelyke wulpsheden, heyligfchenderyën en alderleyefuor-

Sluiten