Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEGEN-EN-BEMTGSTE BRIEF,

■ „ - De» 17 Februari],

w

JLJV.ET" kost mij in de daad niet weinig moeite, om met dat misfelijk wezen te recht te komen. Gij begrijpt zeer ligt, dat het de zuster van Mevrouw Ornesti is, waar van ik fpreke. In waarheid, ik kan mij niet bedwingen, om telkens, wanneer ik met haar in gezelfchap ben, alle haaren begrippen tegen te gaan: dan, uit eerbied voor haare zuster doe ik dit flegts.van ter zijde. Alle haare begrippen, zeide ik daar zo even: want iri ernst, ik heb nog geen enkel gegrond denkbeeld bij haar aangetroffen. Haare grond beginzelen, en wijze van zaaken te befchouwen — beiden zijn zij volftrektelijk valsch. Nog onlangs heeft zij mij op zulk eene wijze beledigd, dat ik dit niet ligtelijk vergeten zal. Mevrouw Ornesti be-

vond.

Sluiten