is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsgeer aan het hof. Oostersche geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan het hof. 71

snet die zagte middelen al mijn oogmerk nietbe-

reikte, het egter daar bij te laaten berusten

Zie daar, groote Vorst! in weinige woorden

mijne geloofsbelijdenis 'Er is maar één

God, de algemeene Vader van het gantfche menschlijk geflagr. Hier uit volgt, dat wij allen broeders zijn, en dat wij aan God en menfchen verfchuldigd zijn, elkander onderling hulp te bewijzen, en te gemoet te komen, alzo wij aüe met eikanderen niet dan epne en dezelf le

familie-uitrnaaken! Wijze mizrim! Ik

omhels uwen Godsdienst! wel aan, laat ons aanftonds den God Apis dooden, en in 't gezigt van 't volk tot ftof verbranden! Welk eene razernij , dat men eenen Os zal aanbidden !

Uwe Majesteit is wat zeer fchielijk, indien ik de gunst van verhoor nog eenige oogènblikken mogt genieten, dan zou ik uwe Majesteit doen zien, dat 'er nog vrij wat andere dingen zullen behooren gedaan te worden, eer uwe Majesteit bevel kan geeven, om den God Apis te

verbranden Neem maar een oogenblik tijd

van overweeging, weldra zal uwe Majesteit erkennen, dat de magt der koningen niets over de gevoelens haarer onderdaanen te gebieden E 4 heb-