Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iO DE ONDERWERPING.

Zeg niet dat uw verlies den zwakken ftrijd van den godsdienst in zegepraal omleidt; de toekoomende vreugden vergoeden rijklijk de verzaakte vreugden deezes levens.

Maar uwe vreugd is zoo lang niet uitgelteld , zij begint reeds vroeger; de gereede betaaling der droefeni-3 brengt onzen tegenwoordigen (laat voordeel aan.

Wat zijn die traanen, die, als vloeibaare paerlen, langs haar treurig gelaat afbiggelen ? — Als kostbaare paerlen koopen zij eenen duurzaamen vrede.

Droefheid vermurwt de harten

en

Sluiten