Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£26- DE J.ONGSTE DAG..

kende van het vuur der onfterflijkheid ! zegepraalende fchoonheidv. bekoorlijkheden, die deeze waereld te boven gaan en in de zaligeengelen liefde ontfteeken! zij wenden zig met eene heiligen fierheid naar den grooten regter, en durven den toorn des Almagtigen zien branden ,. deszelfs flikkering verdraagen, tegens deszelfs verfchrikkingen opftaan en hunne oogen op den vreeslijken regterftoel vestigen. — Zijn deeze de gedaanten , die eens tot ftof vergaan zijn ? ö alles overtreffende glorie der regtveerdigen!Doch daar is egter nog een flaauw

over-

Sluiten