Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KEURSTOFFEN. Hier buigt zich Mozes! - en een wolk omhult dien gloor! Hij voelt Gods glinstrend vuur op heel zijn aanzicht Praalèn

En trekt vol englenvreugd tot in het duister door, Waar God opnieuw zijn wet zal in het marmer maaien. Ziedaar! —de Godswet dan wéér in den (leen gegrift ~_ Met eenen eeuwgen ftift l Daar geeven Seraphim ze aan hem op nieuw in handen! „ Gaa !-fpreekt jehovah! - zeg, dat ik in deez' woestijn U ten Verbondsgod zijn En éénmaal voeren zal, in Kanans vrugtbre landen!"

#< & >#

Wat grootsch gezicht! het volk, dat Mozes komst verbeidt, Verfchrikt!en'tftaamert:„welk een licht (haalt van zjjn wezen!

Ofis't een Cherub!., ligt ...Godzelf!.. wat heerlijkheid!.. Aanbidden wij!... dien God... zo hoog... 20 zeer te vreezen!"

Doch het herkent hem! - en geen fiddring treft hen meer; Maar elk buigt zich ter néér Voor 't Godsfchrift, dat zij zien door zijnen arm omvangen.

Hij maakt belofte en woord van God aan hun bekend, En elk verlaat zijn tent En viert dit plegtig feest met deeze beurtgezangen

MO-

Sluiten