Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vt VOORREDEN.

Uz; en dewijl zij zeer naauwe vrienden waren, zo had deze bevallige Dichter goedkeurende en afkeurende aanmerkingen op de kant gefchreeven. Ik kreeg dezelve, in 't begin zonder dat de Heer Uz iets daarvan wist, en in deze had ik, 't geen ik naauwelijks had durven wenfchen , geene beoordeelingen, (deze pleegen zelden goed te zijn, fchoon zij ook nog zo wél gemeend zijn;) maar aanmerkingen, welke uit het dichterlijk gevoel van een kenner der Dichtkunst waren voortgefprooten. Wanneer nu eene uitdrukking den Heer Uz niet behaagd bad, dan fchreef ik tot antwoord, of, zij zal in de nieuwe uitgaaf veranderd worden, voegende 'er ook wel bij, hoe ik ze dagt te veranderen; of, mijne reden, waarom ik ze niet veranderen Icon; bij voorbeeld, om dat ik het voor ons vreemde Oosterfche zinnebeeld niet mag wegneemen, of, om dat het geen den Heer Uz en mij zelve als een gebrek voorkwam, weezenlijk ook in 't Hebreeuwsch ftaat, en ik het oorfprongelijke niet wil verfieren, of, omdat zekere woorden welke Luther gebruikt had, en die den Heer Uz beter bevielen, in mijn gehoor niet wél klonken: de Heer Uz kreeg deze antwoorden door zijn vriend te zien, en ik ontfing zijne wederantwoorden, welke nu eens toeftemden, dan weer de voorige tegenwerping verfterkten. Volgens deze met veel gevoel gemaakte aanmerkingen heb ik derhal ven veel veranderd, maar niet alles; want bij eenige bleef ik van een ander ge-

voe-

Sluiten