is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Ouden Testaments, met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BOEK DER PSALMEN.

Die uwe wet beminnen, hebben eene groo- 16$

te zekerheid, En geen valftrik verwagt hen. Ik hoop op uwe hulp, Jehova, l66 En volbreng uwe geboden. Mijne ziel neemt uwe voorfchrifteninacht, 167 En ik bemin ze zeer.

Ik onderhoude uwe verordeningen engebo- 168 den,

Want alle mijne wegen zijn voor u openbaar.

T H A U.

Mijn roepen kome voor uw aangezigt, 109 Jehova,

IDnderwijs mij naar uw woord.

Mijn Imeeken kome voor u, j79

Verlos mij volgens uwe toezegging.

Mijne lippen zullen van lof overvloeijen, 171

Wanneer gij mij uwe geboden leert.

Mijn mond geeve uw woord tot antwoord, 17a

Want alle uwe geboden zijn rechtvaardig.

Uwe hand zij mij ter hulpe, 17^-

Want ik verkies uwe geboden.

Ik

vs. 165.3 Zie de Aanm. op 24.

vs. 172.] Wanneer mij eene zwaare en twijfelachtige zaak gevraagd wordt , mag ik het ant. woord uit uwe wet geeven : dat is , nimmer een verftand , nimn er oogmerken hebben , die onrecht» Waatig, ea met uwe geboden ftrijdig zijn.