Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ti voorreden;

zen, inzonderheid zulke, die wegens eenige geestigheid , fcherpzinnigheid , of diepere gedagten meerdere oplettendheid verëifchen, vermoeit:geestigheid en het uitgezogte willen wij niet in menigte, maar enkel en met eenige fpaarzaamheid hebben. Wie dit boek met nut en vermaak leezen wil, die moet het van het tiende Capittel af, niet bij wijze van Capittels, maar flegts zo ver leezen, als het hem elke reis bevalt, en hij zonder moeite en infpanning der gedagten, op de bijzondere Hellingen letten kan : kinderen moest men gedimrig flegts vier of vijf verzen op éénmaal laatenleezen, en hun verklaaren, hetgeen zij niet verftaan, of de zedenleer op hun toepasfen , maar dan , in geval zij meer moesten leezen , in een gefchiedkundig boek laaten voortgaan.

In 't begin was ik voorneemens, de Sprew ken in de Voorreden tot eene zekere orden te brengen, die naamelijk, welke ik in het voordraagen der zedenkunde volge , zo dat ik bij den inhoud van eiken paragraaph mijner zedenkunde , die fpreuk bij het Capittel en vers aanhaalde, welke daartoe behoort: dan had men uit de zeiven een zamenftelzel der bijbelfche zedenkunde, bijkans op de wijze der Apostelen; en men kon de kinderen de Spreuken van Salomon in deze orden laaten opflaan en leezen. Eén of twee bladen zouden daartoe genoeg geweest zijn. Doch ik was gedeeltelijk juist met een werk overhoopt, dat door eene langduurige ziekte van eenige

maan-

Sluiten