Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cap, UT- 21

dom en eer ter haare linke, | haare wegen i zijn aangenaam,en alle haare paden zeker. 1 Zij is een in geneeskragten rijke boom voor i

hun,

van naauwgezetde dwaalingen van hun geweeten zal God verdraagen, en hen, als zij het oprecht meenen, in eene andere Waereld gelukkig maaken; maar wie kan eifchen en verwagten, dat deze doolingen zo wel van gezondheid, een lang leeven, rijkdom en eer zullen gevolgd worden, als het nakomen van de zuivere leer der deugd.

vs. 17. haare wegen zijn aangenaam]. Hier. aan zal menig ondeugend mensen twijfelen, en ik ontken ook niet, dat de wegen der deugd voor hem in 't begin ongemakkelijk zijn, dewijl hij aan de ondeugd te zeer gewoon is. Doch zo dra iemand aan den weg der deugd gewend is, en belijden durft, dat hij niets verrigten wil, 'c geen hij voor onregt houdt, zo zal zijne loopbaan veel vergenoegder zijn, dan die des ondeugenden, welke onveilig, en waaraan (leeds een onrustig geweeten verbonden is. Een zeker opgehelderd gelaat zelfs, dat aan de deugd eigen is, en het bezorgde en uitgerekte gelaat, dat veele boozen met den tijd bekomen, welke Chodowieki zeer juist heek afgebeeld, openbaart het inwendige gemoed.

vs. 18. een in geneeskragten rijke boom.} Letterlijk: een boom des leevens. Men vindt in 't rijk der planten niet flegts eene menigte kruiden, die de kragtigfte geneesmiddelen zijn, maar ook boomen van dien aart; om 'er flegts één te noemen, die ten tijde van Saiomon nog wel niet bekend was, maar dien thans duizendmaal meer menfchen kennen, dan ik Leezers hebben zal, te weten den chinabootn , wiens bast het zekerfte middel tegen de koorts is. Van dergelijke, met geneeskragten begaafde, boomen is het zinnebeeld ontleend. Ik bad het ook kunnen overzetten: zij is een geneesmiddel voor hun, die ze aangrijpen; doch ik wilde het zinnebeeld niet wegfnijden, waarvan Sfi: loman zig bedient,

B 3

Sluiten