Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*34 DE PREDIKER SALOMON.

c A p. ii; 26. iii; ï-.^

zijde der Zon gevonden wordt, nietgeeven maar alles hangt van Gods hand af SS lilldnWaereU e'fi^en, wel over \

lm n\{tTaaU Myerb?terW> doch daarom niet bepaald voor mtj gelukkig, maar hij geeft den een, >t geen hij den anderen laat mbreeken.en hierin kan onze ijverig foto? png , onzs ^ voor ,t toekZn27Z\ veranderen., maar wij moeten genoegen neemen tn 't geen voor ons beftemdis.

God geeft den mensqh, die hem behaagt, %

ver-

dat het juist altoos een deuedLme rrf zeggen, een wedergebooren, zij %L' rLgJ'ljk deren te zamen geeft ; menie 'Jèdl^Z ^ goe' breekt zekerlijk het één of fX,^ede,rgebooren o«e.kanderen, in ErtTJi!^^ waereld te zoeken. De mensch ïfrll f /andere js, 't geen wij Gods gunSgnolntflt^V' is, een mensch, wien het ÓódPZutt „^n' dat zaligheden te fchenken h; h 1,efc* al,e &eluk' leeven het vooSnSVeet as 'ofêoFiïTJ"** der genegen was. Het kan ook gebeureöJIr^ den oprechten vroomen op deze wföP hf£' " G°d het gefchiedt nier airn«. jZ be,0ont. maar

beoedeqzeggen da fl\ ? °"Ze fchrijver zal °°k 9 pucu neggen , dat kwiaden en goeden in hun ge-

luk

Sluiten