Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

& DE PROFEET* HOSEA.

%' wettig en gerechtelijk verlooven, met liefde

en

' wigheid genomen worden, maar betekent eigenlijk éen langen lijd: doch, voor een langen tijd, of* voor menfchenleeftijden zal ik mij met u verlooven, zou in onze taal wanvoegelijk klinken; om dit te verhoeden, was ik genoodzaakt, voor het zwakkere Hebreeuwfche woord een fterker in onze' taal te zetten. Ik moest dit aanmerken, dewijl men anders de 0 l tegenwerping zou kunnen maaken, dat God nu egter v het Israëlitifche volk wederom verftooten heeft: deze tegenwerping zou in allen geval mijne overzetting, die ik zo even ontfchuldigde, doch niet het oorfprongelijke, betreffen.

Als. ik de zaak met andere woorden verklaaren moet, doch die-in eene overzetting te wijdloopig zouden geweest zijn, dan wordt 'er van eene trouwbelofte gefproken , waarbij de man van het recht eener willekeurige echtfcheiding afïïaat, en voor zijn leeven trouwt. 'Wanneer men hier ook zegt : God heeft zig egter van zijn volk gefcheiden ! wij vinden het van hem verlaaten! juist de nakomelingen dertien ftammen vinden wij in Duitschland en Poolen ver* ftrooid ! zo is het antwoord, dat God hen veriaaten heeft, dewijl zij hem verlaaten hebben, doch hij hen in het toekomende weder zal aanneemen. Rom. XI: 25. 26.

'■"■wettig en gerechte/ijk'] De oudfte huwelijken der patriarchen en der Israëliten ten tijde van Mofes hadden' nog geene gerechtelijke gebruiken , eri aan eene priesterlijke verëeniging mag men in die tijden nog minder denken, maar men trouwde, als in de eenvouwdigheid der oude oprechte waereld , op trouw en geloof. Doch daarna fchijnen 'er bij eenige huwelijken, waarbij de man zig aan zekere voorwaarden verbond, en van zekere voorheen gebruikelijke rechen, bij voorbeeld , eene willekeurige echtfcheiding, en de veelwijverij afftond , gerechtelijke handelingen gekomen te zijn, doch van wier gefteldheid wij geen nader berigt hebben. (.Het Mofaisch Recht §. Oió éulk een gerechtelijk huwelijk was dan een huwelijk van de beste en meest begunftigde foort, en dit wil God met de Israëliten lluiten.

Sluiten