Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 DE PROFEET MICHA.

mariens flagen zijn doodelijk! zij treffen ook Juda, zij komen tot aan de poort van mijn volk, tot aan Jerufalem. | Maakt 10 dit te Gath niet bekend, en weent niet, beftrooit uwe hoofden te Beth-Ceophra met ftof: | gij inwoonders van Schafir, n gaat naakt en befchaamd verder, de inwoonfters van Zaanan gaan niet uit, de

rouw

itf. io.J lïier begint eene plaats, waarin de Profeet enkel woordenlpeelingen op naamen van (leden maakt: 't blijkt van zelf, dat deze in eene overzetting niet kunnen gevolgd worden ; ook fmaaken ons geene woorderifpeelingen , maar de Oosterlingen beminnen de zeiven; hoewel onder de BijbelfcheSchrijvers geen ze zo opëenftapelt, als Micha. DeLeezer moet het intusfchen weeten, dat ze hier in de grond. taal voorkomen , dewijl zij den volgenden invloed op den text hebben : vooreerst, dat de ganfche plaats r gelijk bij gezogte woordenfpeelingen gemeenlijk het geval 'is, duisterer wordt, en minder behaagt, dan 't overige, dat Micha gefchreeven heeft; ten anderen, dat 'er veele naamen van kleine fteden, die men anders nergens in den Bijbel vindt, voorkomen, omdat zij tot eene woordenfpeeling pasten, als Betfr.Ceophra, Schafir, Beth-Haëzel.

Maakt dit te Gath niet bekend, en weent niet] opdat de Philiftijnen over uw ongeluk en traanen niet fpotten. De eerfte helft is uit ÜSam. I: 20. genomen: de tweede heb ik overgezet, gelijk ik die voor mij vond, doch vermoede, dat de Profeet anders gefchreeven heeft.

vs. u. Zaanan] Men gelooft niet onwaarfchijn» lijk, dat dit de ftad Zenan zij, die Jof. XV: 37. voorkomt. Op beide plaatzen kan men , als men de punten fiegts verandert, het woord op eenerlei wijze uïtfprecken, Zonan.

gaan niet uit] waagen zig wegens het vijandelijk ieger «iet buiten de ftadsmuur.

Sluiten