is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Ouden Testaments met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feo DE PROFEET HABAKUK.

Een' hagelbui kwam 'er van de zee overj De vloed liet haare ftem klinken, En hief haare handen in de hoogte. | Zon en Maen bleeven aan den horizont: II Bij het licht uwer pijlen zetteden zij den togt voort, Bij den glans uwer blikzemende fpies.j Toornig betradet gij het land, 12 Grimmig vertradet gij de volken.}

Gij

Een' hagelbui kwam ''er van de zee over,"] Ik ben van de punten afgegaan, volgens welken het JuidK een koude overloop van water kwam 'er over.

van de zee over] De hagelbuien komen gemeenlijk, gelijk in onze landen, zo ook in Palestina, van " 't Westen, die in Palestina, van den zeekant, van de middellandfche zee af.

De vloed liet haare ftem klinken, en hief haare handen in de hoogte.] De donder- en hagelbui wordt dichterlijk befchreeven , hoe die van dè ftormwinden gedraagen over de middellandfche zee aankomt: de vloed bruischt, en de golven klimmen in de hoogte; dit fchildert de dichter , als: of de zee haare handen ten Hemel hief.

vt.1i. aan den horizont] naameüjk de Zon aaa den westelijken , en de tegenöverftaande Maan aan den oostelijken gezigtëinder;

Omtrent de zaak zelve wijze ik den Leezer tot Jof. X: 14- en zeg hier flegts dit. De dichter verklaart voort^ in het volgende , wat het betekenen moet, dat Zon en Maan niet zijn onder gegaan: de Israëliten vervolgden hunne vlugtende vijanden bij aanhoudende blikzems , deze veranderden den nacbt in dag, en dit (lelt de Dichter voor, als of het geheel geen nacht is geworden, maar Zon en Maan aan haare plaats boven den gezigtëinder zijn blijven liaan.

De pijlen , Gods blikzemende fpies , zijn niet an. ders, dan de blikzem.