is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Ouden Testaments, met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cap. XXV.

voor alle Heidenen geoffert wordt. | Den 8 nood zal hij voor eeuwig dooden, en Hij, de Hee , Jehova, zal alle traanen van alle wanacn afwisfchen , en den fmaad zijns :oTkgs van den ganfchen aardboaem wegnemen. Want Jehova heeft dit geipro-

ke Alsdan zal men zeggen: daar is onze God, 9 op w en wij hoopten, en hij heeft ons geholpen! Dat is Jehova, op wien wij hoop-

men de aanm. op Levtttc. 1. en 11c i« j

S> A?s9me9n7hier: Sdeie overzettingen,, niets van vloek en offers 'vindt, maar wel. van floers«en badekzels, dandenke men toch met, dat ± eene an

S ï:^n deel der' gronden voor deze rmjne over/e i g weten wil, zal dezelve Ito mijne prVan/e ng over de Syrifihetaal,^^^ SyrifehV1 Chreftomatie gedrukt is, bladz. 68-73^S' hifmaï'ik nogthans niet verzwijgen, dat'er

èndL, die over alle Betdenen tot■ Kormg'ge zalft is- en dees dwingeland zou geen andtr zijn, Se Dood; hij zal den dood voor eeuw,gdooden, dus gaat het volgende vers voort.

«s i. dooden] Letterlijk, Jlaan: doen, voor eeuwigflaan, klinkt onduitsch, en ts onduidluk; ik drukte derualven den zin uit.

P 5