Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZINSPEELING op

jMLziek-fpel kas 't vermogen geeven Aan Geeft en Hart, ais opgeheven Door haar, die zelfs 't ontruft gemoed Zyn kwellingen vergeeten doet. De Zang- en Speelkunft beide praaien Van ouds by klinkende Cymfcaalen > Of Orgels, die ten Godsdien üpligt, En 7s Hoogften Lof zyn ingerigt. Gelyk ook 't fpel op Harp en Lui te, SchaJmey en Lieren zachte Fluite, Of zy, die fterker is van klank. De Vedel wint finds lang ook dank, En wordjchoon niet bekend by deOuden, Voor't lieflykftSpeeltuig thans gehouden, Waarby de Bas, hoe fterk zy bromt, Welvoegend klinkt, en *c naafte komt. *c Klavier, by zachten Zang bekwaamer, KI inkt allerlieflykft in een Kamer. Na, Meefter! ieerdeez'Jufferwel De klank der Noot naar 't Vedelfpel.

Sluiten