Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDEN. xxiX

bare fouten zijn er meer, en ook van mij in de aantekeningen aangewezen ; derzei ver vermoedelijke oorzaak is, dat in de Boeken der Chronieken de getallen veelal niet met talWoorden uitgefchreven, maar met cijfers of letters, die eene betekenis van getallen h?.dden i gefchreven waren, welke gemaklijk verwisfeld kunnen zijn. In den tekst liet ik deze fouten, hoe oogfchijnlijk zij ook zijn, onver» anderd Haan, dewijl zij aan eiken Lezer toonden , hoe flecht dit Boek, met betrekking tot. de getallen, afgefchreven tot ons gekomen is; en dit was hem nodig te.weten; omdat juist uit de verbaazende getallen der ten Tempelbouw nagelaten fchatten van David eene der treffendfte tegenwerpingen tegen de Openbaring ontleend is geworden: want dezen be» dragen zoo veel, dat men wezenlijk de vraag kan voorftellen, of thans, 2800 jaaren naDavids dood , (in welken onöphoudlijk goud en zilver uit de aarde gegraven is, inwelkeDuitschland zijne weleer geheel onbekende fchatten heeft opgeleverd, en Amerika,dat ons met goud en zilver tot vèrderf toe overftroomt'is ontdekt geworden;) zoo veel goud enzilverin de wereld , of ten minften in geheel Europa voor handen zij, als deze Koning van een niet zeer groot

lajod.

Sluiten