Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxxvi VOORREDEN.

naamen zal het nodig voor hem zijn, dat hij er veeien wete, alzo zij voor een gedeelte in de eigenlijke gefchiedenis voorkomen , en als wij deze Gefiachtrekeningen niet hadden, dan zouden wij dikwijls geheel niet weten , wie deze lieden waren, van welken de gefchiedenis fpreekt. Ik heb derhal ven in mijne aanmerkingen voor zulke plaatzen op deze Hoofdftukken moeten wijzen, maar dus mogt ik dan ook dezè Hoofdflukken niet uit infchiklijkheid voor de tegenwoordige alles verminkende, en gemaklijk makende mode weglaten. Het blijft altijd in iemands keuze, dat voorbij te gaan , dat hij niet lezen wil.

Ik heb reeds eenige keeren moeten gewagen, dat de gevoelens voor het kanoniek gezag van de Boeken der Chronieken verdeeld zijn: en thans moet ik er nog eens van fpreken. Zij fchijnen op veele plaatzcn met de Boeken van Samuël en de Koningen te ftrijden. Somtijds is dit enkel de fchuld der affchrijveren van het een of andere boek, zelfs fchijnen de boeken van Samuël op fommige plaatzen gebrekig afgefchreven tot ons gekomen te zijn, daar de leeswijze van de Chronieken misfchien beter is. Doch altijd kan men de fchuld niet op de affchrijvers fchuiven ,

zelfs

Sluiten