is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Ouden Testaments met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cap. XIV.

89

hova heeft mijne vijanden doorbroken, geh]k wanneer een dijk doorbreekt: daarom kreeg de plaats den naam, Baal-Per azim, dijfc^ breuk. Zij verloren hier hunne goden op 12 de vlucht, welke David geboodt te verbrandden.

De Philiftijnen deeden nog een tweeden 13 togt, en breidden zich in het dal uit. Da. 14 vid vraagde Jehova andermaal, en ontving dit antwoord: gaat niet regelrecht op hen los, maar tast hen in den rug aan, van den kant yan Becaim, en neemt, zonder dat zij het bewerken, eenen omweg. Wanneer gij dan een \S gèruisch boven de ftruikeri hoort, doe dan den aanval, want Jehova is voor u uitgegaan,'om ■ het leger der Philiftijnen te jlaan. Dit deedt 16 David, hij flocg de Philiftijnen en vervolg, de hen van Gibeön tot Gazer. Davids roem 17 verbreidde zich door alle landen, en Jehova deedt de vreeze voor hem op alle volken

vallen. _

Cap.

■zeer oude, leeswijze gevolgd, die met 2 sam. V. 20. beter overëenftemt. > , .„„ r

vs 14.] Ik ben hier van de Joodfche accenten af<re?aan, volgends welken er, met eene openbare ftnj. L dilheid van a sam. v. ftaat: tast hen met in den rug aan, maar door eenen omweg van den kant van Becaim. v

ss. 15-] Zie de aanmerking over 2 sam. a. 20. 24.

F 5