is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Ouden Testaments met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%m Het II. BOEK der CHRONIEKENL '

ft'li. des rijks voor Clir.

J : 59?

Afa, den Koning van Juda., en fprak: dewijl gij u niet op Jehova, uwen. Gpd, maar op den Koning van Sijrië verlaten hebt, is het heir des -Konings van Sijrië u ontkomen. Waren niet de Cufchiten en Libije'rs een groot g heir-, eene menigte wagens en ruiter en? maar dewijl gij ü op Jehova verliet, gaf hij ze in. uwe hand. Want de oogen van Jehova dóorlo- 9 pen. den gantfehen aardbodem, opdat hij den genen helpe , die hem onverdeeld aanhangt. Gij hebt hier in gefeild, en van nu aan zult gij krijg hebben. Hier over werdt Afa zeer ic?j toornig tegen den Ziener, en liet hem in toorn deswegens krom fluiten. Ook oefen», <jehij, ten dien tijde, groote hardheid tegen het volk,

' De eerfte en laatfte gefchiedenisfen van u Afa vindt men in het Boek der Koningen, van Juda en Israël opgeteekend. Hfi. het negendertigfte jaar van zijne re- 12,

gee-

qu deze waren, bij hunne inwendige onrusten, geen. zpfl cogfchijnlijk overmagtige vijand? ook zijn zij., niet eens voornemens, om Judca te verövercn, maarenkei, om de Jooden het ftVoopen in het Israëiitifche. land te beletten. Het geen ik van deze natuur bij de. Profeet cn \ind, is meestendeels zichtbaarlijk goede, Staatkunde. Ik herinner dit, dewijl veele Lezers van den Bijbel op de Profeeten onvergenoegd zijn , en derz'elver. waarfchuwingen voor vreemde verbonden om, trein zoo aanzien, a's de voormalige lecre van de bijgeloovige. middel-eeuwen, de verbonden me.t qngeipovigen tpt zonde maakte.

vs'. 12 ] Nadien hier, niet gelijk elders, een ander Boek, die en die Profeet;, maar regelrecht het Boek

'1' der,.