Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C A p. XVIII. 241

fprak Micha : Hoort het woord van Je- 1 &

hova! ik zie Jehova op zijnen troon zitten, en. het gantfche heir des hemels aan zijne rechte en .linkehand ft aan. Jehova fprak: 10 Wie kan. Achab. verleiden, ..dat hij eenen veldtogt doe, en te Ramoth in Gilead omkome? de een deedt. deten, de ander genen voorjlag. Eindelijk tradt de Voorzegging te 26 yoorfchijn, jlondt voor Jehova, en fprak: Ik zal hem verleiden.! Jehova vraagde: waardoor? Zij antwoordde: Ik zal uitgaan, en 21 eene valfche .Voorzegging in den mond van

alle zijne Profeeten wezen. gij zult

hen verleiden, fprak Jehova, en het uitvoe* ren, ga heen en doe zoo. God heeft in den 2 mond van. alle. deze uwe Prbfeeten valfche voorzegging gegeven, dewijl hij het vngeluk, over u bejloten .heeft. Nu tradt Zedekia, 23 de zoon van Chanaana toe, iloeg Micha op het kinnebakken, en fprak: welke deur uit is de Goddelijke voorzegging van mij. weggegaan, om met u te fpreken? Micha zeide: 24 gij zult het z^lf zien, wanneer, gij uit de ééne kamer in. de 'andere loopt, om u te verJteken. De Koning geboodt:. neemt^ Mi. 25 cha, .en. brengt.hem tot Amnon.den hoofdman der ftad, en Jods den Prins, beveelt in mij- 26 nen naam, hem in de gevangenis te zetten, en dat op brood en water naar de' hoog ft e behoefte, tot ik gelukkig weder te rug kom. Micha zet. 27 de: Als gij gelukkig weder terugkomt, dan heeft Jehova niet door mij gefproken! en voegde êr bij : hoor dit gij gantsch ömftaande vólk !

q De

Sluiten