Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDEN.

rnocden ; maar uit het eerfte Capittel vatï Nehemia ziet men zulks zeer duidelijk; het fchijnt, dat een overval van nabuurige volken, die een groot gedeelte van Jeruialems muuren omverre haalden,in deze 33 jaaren plaats gehad hebbe. Men zal in de aanmerkingen op dit en het tweede Capittel daaromtrent meer vinden. Mogelijk valt de vervulling van eenige voorzeggingen van Zacharia juist in dezen tijd, van denwelken wij geene gefchiedenis hebben, en zo is het niet vreemd, dat wij ze niet verftaan: ook kondc Malachia wel in dien tijd hebben geleeft; want in het boek Esra en Nehemia vinden wij ten minften niets van hem ; ja ten tijde van Nehemia fchijnt geen Propheet in Judea geleeft te hebben; de ee. nige waarvan hij melding maakt, is een valsch Propheet. Op deze gaaping volgt nu het boek Nehemia, blijkbaar van hem zeiven gefchreeven, en behelzende de gefchiedenis van zijn eigen tijd en ftadhouderfchap.

Naa dit boek Nehemia is weer eene groote gaaping in de Joodfche gefchiedenis, alwaar het ons, tot op de boeken der Machabeën ,

aan

Sluiten