is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Ouden Testaments, met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4* DE PROFEET JESAIA.

alles van de menigte ruischte, is eene woes^ tijne; de ftad is nu met een heuvel met her. derlegers agter holen, eene vreugde der wcudëzels, eene weide voor kudden, en 20 zal zij geduurendeeen langen tijd blijven, | tot dat over ons de geest uit de hoogte uit- 15 gegooteu wordt: dan zal de woestijn een lu~.th.of worden, en 't geen men voorheen tuinen noemde, zal men nu voor een boch rekenen ;| doch het zij eene woestijn of een 16 tuin > zo zal gerechtigheid daarin woonen;|

de

gebouwen, maar gedeel'elijk en voor het meest van de nog ftaande keiders onder de huizen.

vs. 15. tot dat over ons de geest uit de hoogte uuaegooteti wordt'] Deze woorden zijn duister voor mij. Aan de uitftorting van den heiligen geest op den eerften dag van het Pinxterfeest durf ik niet di-nken, deels dewijl de zamenhang van het overige ons op den tijd van Hiskia fchijnt te leiden; en deels dewijl Samsriën lang vóór deze uitftorting weder opgebouwd , nog ééns van fohannes Hyrkanus verwoest, en van Herodes den Giooten, voor de tweede maal herbouwd is. ijofephus, Oudheden, XIII: 10. %. XV: 8 , 5 ) *

Men zou, als men flegts de punten veranderde, cok kunnen overzetten : over ons zal nog de geest uit de hoogte uitgegooten worden, (alwaar dan twijfelachtig bleef, of 'er van de uitftorting des heiligen gtestes op den eerften Piraterdag, of van de verbete-ing der zeden en gemoedsgefteldheid van het volk onder Hiskia gefproken wordt,) of, over ons zal nog uit de hoogte (van den Hemel, van God,) een tijd rat) verkwikking komen. Maar dewijl ik nog te veel in twijfel was, so waagde ik het niet, eene verkiesing te maaken, maar bleef bij de punten en de ge. wcone overzetting.