Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C A P. IL *$.

Maar 't geen gij zaagt, dat de voeten en4*

tee-

fchen Staat een Rijk, een Koningrijk, genoemd zou hebben. Het was toen nog geen Rijk, en gelijk de Jooden I. Machab. VIII: 14. IS- door 't gerucht vernomen hadden, zo had niemand onder de Romeinen de kroon opgezet, of het purperkleed aan' getrokken, om zig boven zijne medeburgers te verheffen, maar zij hadden eerlen Raad, en dadelijks beraadjlaagden 'er lao over het gemeene besten regeerings zaaken, daarènboven vertrouwden zij aan één man voor een jaar lang de eerfte plaats onder hen , ên de heerjchappij over het geheels land toe. Zou een Jood eenen Staat, waarvan hij deze berigten, waare en valfche, had , een koninklijk noemen?

Doch bij dit eerfte gedeelte der vraag kon men mogelijk nog twijfelen ; men lette daarom des te meêr op 't geen in de volgende verzen zal voorkomen.

es. 41.] Het geen van hier af volgt, kon wezenlijk iemand, die in de derde eeuw leefde, zig in zijn oordeel overijlde, en niet bedagt, dat het einde van het Romeinfche Rijk 'er immers nog niet was, en dat het geen hier volgt, nog kon vervuld worden, als eene onwaare , haaren Profeet leugenftraffende voorzegging voorkomen, en zo befchouwde Porphijrius alles, het geen in Daniël voorbij den tijd van Antiochus Epiphanes ging. Doch juist deze tegenwerping wordt de fterkfte bevestiging van den in den Bijbel geöpenbaarden Godsdienst, want de volgende tijd heeft geleerd, dat deze voorzegging, die ten tijde van Daniël, jaa nog ten tijde van Porphijrius zo onwaarschijnlijk was, zeer bijzonderlijk vervuld is. Niets dergelijks kon 'er ergens uit de oude Gefchiedenis verwagt worden, dewijl deze niets van dien aart bevattede, als hier befchreeven wordt.

Die den droom en de verklaaring vergelijkt, wordt Iigtelijk gewaar, dat hier een vijfde Rijk befchreeven wordt, dat op het ijzeren Romeinfche volgen moet, een wonderlijk zamengefteld ijzer en leemachtig Rijk, dat in meer Rijken verdeeld is, gelijk de voeten en B 5 tien

Sluiten