Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ua DE PROFEET DANIËL,

het als waarheid y dat uw God ëen God der Goden, een heer der koningen, en een is, die verborgenheden openbaart, dewijl gij 'ons deze verborgenheid hebt kunnen ontdekken. | De koning bevorderde hierop 48 Daniël tot de hoogfte eerambten, gaf hem rijkelijk gefchenken, ftelde hem over het geheele gewest van Babel, en tot den Opperften voorftander van alle de geleerden van Babel: | doch op Daniels verzoek droeg 40 de koning de bezorging van het gewest van Babel aan Schadrach , Mefchach en Abednego op, en Daniël bleef aan het Hof des konings. j

' ..Gap.

van zou gezegd hebben, al waren het maar weinige „woorden: en die ons Vers met het volgende te zamen leest, kan ligt tot de gedagten komen , dat 'er iets tusfcben beiden is uitgelaaten. Ik fpreek hem niet tegen, die zo denkt, doch ben flegts niet in ftaat, als ik eerlijk wil te werk gaan, het welgevallene te 'vergoeden: ondertusfchen zie ik, dat het eene weigering van het offer, en een herhaalde wijzing op den Waaren God als den bekendmaaker van den droom en desze'Ifs betekenis moet geweest zijn.

vs, 49. aan het Hof"] Letterlijk, aan de Poort, of, aan de Pór te: juist de zelfde fpreek wijs, waarmede wij nog tegenwoordig , niet, het Ottomannifche Hof, of het Hof van Conftantinopel, maar de Port*, de Ottomannifche Porte zeggen. Ik heb de zaak naar de wijze van Europa uitgedrukt, gelijk reeds de oudfte overzetters vóq.i- mij, die de uitdrukking verftonden. Poort des koningi, is noch naar de wijze van Afiën, noch naar die van Europa, doch die letterlijk, en nogthans verftaanbaar wilde overzetten, Zou Porte, het geen thans in de nieuwspapieren gebruikelijk is, moeten verkiezen; doch het zou egter wat gemaakt klinken.

Sluiten