is toegevoegd aan je favorieten.

Almanak, van vernuft en smaak voor het jaar 1790

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C «3 )

AAN N. N.

Kan ik deeze bloemtuil weigren,

Door uw hand voor mij geplukt? 'k Word, door 't fchoon der zagte kleuren»

Door den frisfchen geur verrukt! Vrolijk lacht de blanke lelie ,

Naast de pas ontloken Roos, Bloempjes! die ik, in mijn kindsheid,

Vaak tot Ingte kransjes koos! Bloempjes! gulle vriendfchap hegt IJ',

Zoo bevallig thans aan één, Vrolijk ademt ge op mijn boezem,

Lente - geurtjes om mij héén. Frisfche jeugd lacht op Uw blaadjes,

Vreugd lonkt me uit uw kelkjes aan;Dan, haast, lieve ontlooken bloempjes!

Is uw pracht, uw fchoon vergaan,

Wei