Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ïi)

bezorgt men nog eene der uitmuntendfte Waardigheeden van het Koningrijk aan een anderen Saxer! 't Is niet om den haat, die het Volk deeze Vreemdelingen toedraagt, — maar men oordeele onpartijdig of het welvoeglijk en betaamlijk zij, dat de Gunftelingen des Konings, met inzigt om hunnen eigen Aanhang te vergrooten, den Verst Vreemdelingen voorftellen ter waarneeming van dit foort van bedieningen? Dit moet noodwendig aan den Adel van dit Land mishaagen, die, zig buiten gefiooten vindende, van verwondering , om zo te fprecken, verftommen, en zig aan eene bijna volflagen moedeloosheid overgceven moet. In de daad, verdient het niet elks verbaazing te zien, dat de Opvolger van den Koning word toebctrouwd aan den Zoon van een Man, (§)

die

CD De Graaf van Bruhl is in veele opzigten ach» tingwaardig, maar misfehien verdient hij de keus «iet, — niet om dat hij een Snxer, of Roomsche, of een Zoon van den Vijand van den Koning van Pruisfchen is, maar wel om dat hij geene genoegzaams verheevenheid van bekwaamheeden en uitgeftrekthcid Jer kondigheeden, noo% tot deezeu post, bezit,

die

Sluiten