is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven van eenen staatsminister, over de gesteldheid der kabinetten van Europa. I. Berlijn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9°* )

t Zie hier nog eene Anecdote, welke ver» dient geleezen te worden.

Een Schoenmaaker, vol betrouwen op de goedheid des Konings, wilde hem een Request prefenteeren; maar niet weetende hoe dit te zullen aanleggen, liet hij zig door een Barbier brengen in een tuin, alwaar deeze hem een plaats aanwees, waar de Koning gewoon was zijne morgenwandeling te doen. •De Suppliant posteerde zig agter een hegge, en wagtede den Vorst af.

De Koning verfcheen, vergezeld door Monfr. Rietz. De Schoenmaaker wierp zig aan zijne voeten: maar op 't zelfde oogenblik gaf Rietz hem eenige rotting/lagen ; mishandelde hem met woorden en deed hem

in de hoofdwagt brengen. In 't kort,

•hij werd in een Regiment van 't Garnizoen geftoken, ten einde hem het verzoeken om gerechtigheid afteleeren. Wat de Barbier betreft, hij ontving, voor zijne goede raadgeevingen zo veel ftokflagen, tot dat hij zijn kennis verloor.

De Koning was zekerlijk onkundig van deeze flaagenüitdeelende Gerechtigheid! Hoe zou hij anders, als een goed en verftandig Koning, hebben kunnen dulden , dat een

zij.