is toegevoegd aan uw favorieten.

Vergeleeken geschichten en daaden, van verscheide [...] beroemde vrouwen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C59)

fte was eltsabeth, eene halve Zuster der overleeden Koningin maria. De andere was maria stuart, Koningin van Schotland, afdammende van de Zuster van hendrik VIII, en de derde was francisca, eene Hertogin van Sufolk, zynde eene dochter van de jongfte Zuster dezes Konings. Het recht van elke Prinfes wierdt onderzogt; maar eindelyk vondt 't Hooger Huis goed, de Kroon aan elisabeth toe te eigenen. Het LaagerHuls gaf, kort daarna, ook zyne toeltemming, en zo wierdt elisabeth, openlyk, voor Koningin van Engeland uitgeroepen. Alle Protestanten verheugden zig over deze verheffing : maar de Roomfchen waren 'er bedroefd over, hoewel niet allen. Eenigen hunner geloofden, dat ze in den Godsdienst geene verandering zou maaken; maar zommigen, welke zo driftig nieti waren, waren in een zeker opzigt blyde, dat de bloedige vervolgingen , waardoor maria 'c land in eenen kwaaden naam gebragt hadt, eens weêr een einde namen.

Elisabeth was 25 jaaren oud, toen ze de regeering aanvaardde. Zy was welgemaakt, en hadt iets deftigs en majeftueus in haar wezen, doch waarin teffens een groote vriendelykheid doordraaide. Een zekere natuurlyke leevendigheid en vryheid, waar door ze de harten van allen, met wien zy fprak, wist in te neemen en te kluisteren, maakte haar inzonderheid by dc onderdaanen bemind Deze hoedanigheden wierden, by deze verandering, niet verminderd, maar vergroot , en -vel zo zeer, dat eenigen zulks laakten, en geloofden, dat zig de Koningin, in haar gedrag,