Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 Rederykkonst.

zyn best doen om zich al het geleezene eigen te maaken.

Men behoort zich dan geenszins toe te leggen om eene groote meenigte van schryveren te doorbladeren, maar geen ander oogmerk te hebben dan om de beste schriften wel en met oplettendheid te leezen. Wegens het al te veel leezen moogen wy met reden zeggen het geen Seneca wegens eene groote boekery gezegd heeft, naamelyk dat het, in plaatse van den geeft uit te breiden en te verligten, doorgaans dient om verwarde denkbeelden in denzelven te veroorzaaken. Men moet zich tot een klein getal uitgezogte schryveren bepaalen en die wel beoeffenen; maar nimmer uit enkele nieuwsgierigheid het oog slaan in eene meenigte van werken, welke men slegts met haaft en ter loops kan inzien.

TWEEDE HOOFDSTUK.

Over de drie verscbillende soorten van Welspreekendheid.

Gelyk een Redenaar zich tot drie voornaame pligten moet verbonden agten, naamelyk tot onderwyzen, behaagen en beweegen, zo zyn 'er ook drie voornaame soorten van welspreekendheid, die daaraan beantwoorden, en gemeenlyk genoemd worden de Eenvouwdige, de Verhevene en de Deftige.

De eerste soort schynt in het byzonder te passen aan het Verhaal en Bewys. Derzelver voornaamste kenmerk bestaat in de klaarheid, eenvouwdigheid en juistheid. Zy is geene vyandin van sieraaden, maar verwerpt alles wat naar eene opgesmukte gemaaktheid zweemt. Haare waardy wordt niet vergroot door in het oog loopende en schitterende, maar wel door zagte en zedige schoonheden, somtyds gepaard met eenige kleine onagtzaamheden. Natuurlykheid

van

Sluiten