Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ ■ Gons. XLVIII. m vaders zyde heen gekomen nevens de halffcheit der conqueften hl* hoorni te gaan tot de naafte bloetverwanten van den oveSdint van vaders, en de goederen hem van moeder of moede s zvde aangekomen met de weder helfte der conqueften tot de naafte^loetverwanten van s'moeders zyde. ? oioet-

Geadvifeert binnen Harderwyk op den ƒ. Juny

JQ H A N S CH R A S S E RT<

£ ~— . urélmv 3

ADVYS INSTRUCTOIR

Concernerende de materie van conventionele en legitime fucceffie , contrair m verfcheide opzigten aan het even voorgaande 47,fte dog conform aan het 4*.ftc -nou t Advys, ~*

^.ateoftxöifnipaL^«r, ?.*Kw ,ï<'%v1 ^wi*la S U M M A R I A,

~" ** -of moederlyke na den reditate valide difponi S

Zcfdl^TÏJ? e"cng'erft 7. ft* teftamenta4m^ egiti* rw f • rf W'"aertata- mam conventionalem

n malkalldren " fi rnores approïant,'

+ Pi; o„.» ' n i , . , I °' Deficiënte teliamentarid ac conveu*

4' %ZSrT-f Zradmm, mfira ?• % ''«/m* devolutionis bonorotn frovinciafeeutturfusciviie, non ad latus unde provenerunt im

6 PetZÊJlfeng l' r er ^tra paterna hereditatis fubftan-

Z l* , 'a mortbt«fr«e3<>- tiam g' erft ofte geconquefteenv

* Ugtum* tn mum aut pro par-» moetcn by lynen8naa^n ^

Sluiten