Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Co 1,5. XLVDI.

&rmavanRyfwyk\, ende 7ki« 2$ró 200n van VtiUemK^- 5* broeders en zufters kintskinderen, oft~«^2uto«Tr^T"' kinderen, onderling zyn geweeft en%i'rh luZ rn bl°eders f^ff^gral ^ebbfnr&n?;!?^ ^V/T

tmeHte" °Pz'Ste van de berekeninge der graden van ver

mmtrnmn zutph-$j?i

. Dat dit quoad jas vaftftaande , en het verder voWnc ™r jfefibe , quoad fatlum in diervoegen gelegeni^de At ^ Keye ftervende niemant heeft naargelften d?eh?' S T eerft de twe kinderen van de zuftefvanAnna MarTvaïr ' ■?*

a^r* *** ** ifden s:e»

Daar uit dan ook inconteftabel komt te volgen dat & iwp, kinderen van de meergemelte zufter j£± fZem fccelnZ!^ mefiato zyn erfgenamen van Thomas Keye, voJ^Aê^^r^ derfchen Stokregul : p. naafte g ^ ^>7*

van Zal, Bomm. cap. fi art. f. en £ £ant ^l%rf^l Zntth m. ,7. aru uen^ Stzdtr.vanZutph. nt.2t.Jt T fint? van Peluwen cap. 31. art. ?Uz*'h$\

In zo verre, dat die zelve twee kinderen des zelfs enke P« univerfele erfgenamen zolden hebben geweeft , en zy befe aleen en met exclufie van Willem de Regteren van Hemden htm t alle zyne naargelatene goederen gefuccedeert hebben zolden £ cas dat ,n dezen met aan de ordinaire ordre van fucceleSSrUÏ ... voor een groot gedeelte was gederogeert per «&te quorum tenor cïi ekfervandu/atqstc adimplndL"""""t"*1" >

Hahtnt

Sluiten