is toegevoegd aan uw favorieten.

Selecta consilia et responsa juris [...]. Dat is Uitgelezene jnstructoire en decisoire consultatien en advisen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66 Partis Tertije

dere Landt-en Stadtrechten, als dat van Veluwen tit. 24. art. 1. van Overyfel part. 2. tit. 8. art. 3. van de Stadt Deventer'part. 2. tit. 10. art. 1. van Ruremund. part. 3. tit. 1. §, 1, 4?-/. & zwr.4! w. 7. §. 1. 4?t< 1. Couftum. van Antwerpen tit. 57, 1. Vaii Mechelen tit. 7. <arf. 1. ibique C^r//?. pr. & n. 10. van Lubel^ lib. 2. tit. 6. art. 1. ibique M&v. het nieuwe GereformeerdeLandtr. van de «tfl? ^w» Ampten des Nymecghjchen Quartiers tit. 20. art. 7.

25. Na dewelke alle oppignoratien en tranfporten, behalven de vorens gespecificeerde, gelyk ook alle permutatien , erfpachten en lyftuchten van onroerende goederen de neceffnate gerichtelyk,_ ende invoegen als voren, moeten gefchieden:

16. Uitgezondert, dat eenige Landtrechten , als in fpecie dat van Veluwen tit.pr<ecit. 24. art. 1. gelyk ook het nieuw'gereformeert Landtr. van Nymeg. tit. 20. art.j. permitteren, dat de voorff: oppignoratien ende opdragten mede effcaciter mogen gedaan

I7 Worden voor twe aldaar geërfde Gerichtsluiden ; zo nogtans , dat de brieven , zo haalt die verveerdigt zyn, van dezelve^te gelyk met de oppignoranten en cedenten zullen moeten getekent en bezegelt worden, en daar en boven ten protocolle geregiftreert, vermogens Refolutie van 't Quartier van Veluwen de Anno 1675. en nader Reglement van zyn Hoogheit den Heere Prince van Orange nu zyn Brittannifche Majefteit van den 24. Febr: 1678. en den 12. art. van den voorgeallegeerden Tit. Landtr: van Nymegen, in hoe verre aan deGeërfdens mede jurisdictie gegeven, vide Lamb. Gor. pr&cit, loc. cap. 5. n. 13.

j.g En dan eindlyk, dat alle reaüfatien en beladingen voorts infeudatien van leen-hofen keurmoedige , voorts thins-en erfpachts goederen , voor de Leen-of Erfpagts Heer , of zynen Stadtholder en twe Leenmannen moeten gefchieden. Landtr: van Rurem. part. 3. tit. 1. §. 1. art. z. Fred. a Sande ad Cons. Feud: Gelr. traEl 2. tit. 2. cap. 4. §. 2. num. 7. adde Bürgund. in fuo.

39. tratlat. controvers. ad Cons. Fland. tratJ. 4. num. 1 3. Welke oppignoratien, tranfporten ende infeudatien echter , gelyk de andere gerichtelyke, almede by forme van comparitie geYcbiedem

20. Waarom nu deze manier van gerichtelyke oppignoratien , toorts van transfporten by forme vanCoa^W'/isgeintroduceert-

fins