is toegevoegd aan uw favorieten.

Selecta consilia et responsa juris [...]. Dat is Uitgelezene jnstructoire en decisoire consultatien en advisen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cons. X. %j

In zaken met arreft aangevangen voor dezen wel Ed: Landtgerichte van Aalten ongedecideert hangende tuflchen die DD. F, H. Engelen en Gerh. van Santbergen als Volmrs: van den Hooggeboren Heer Coenraat Albert Charles Grave van Vrs , Baron de Hobocque, Vicomte de Vives, Seigneur de Hinquen, Ooficamp, Beinhem, Milan, Sinnegem , Mogquefiel &c. Grand Veneur en Hoog Foreftier van Flanderen , Edelman van de Kamer van zyne Catholyke Majt: Karei de twede, Maitre de Camp, Generaal van zyne Aïmées , Commandant van een Regiment,Guardes van wegens den Raadt van State tot 't generaal Gouvernement van de Spaanfe Nederlanden &c. &c. &c. Arreftanten en Geëxcipieerdens ter eenre, en die DD. Willem van Steenier en fanCafper Evers als Volmrs: van zyne Efoog-Fur/lelyke Doorlugtigheit de Heer Ludwig Otto des Heiligen Boomfin Rykj Vorfl tot Salms èzc. &c. &c. Arreftverwrn: en Excipienten ter andere zydenj Gezien, gelezen en geëxamineert de aclen van arreft en ontzate van den i. Jan: en 8. Febr: 1714. Juftificatie van arreft cum annexis fub A. B. C. D. E. F. G. H. 1. & H. z. Antwoort exceptioneel cum annèxis lub numeris 1. 2,. 2. & 4. Antwoort op de Exceptien met het geappliceerde document fub Lit. f. Replycq exceptioneel cum annexo fub num. y. en Duplycq exceptioneel naakt en bloot, met alle prothocollaire recefien en dingtalen, Ipecialyken het &c. En op alles gelet waar op in dezen eenigzins te letten ftonde:

Het welgemelte Gericht met advys fan onpartydige RegtsgeJeerden ontzegt aan de Volmrs: van den Heer Excipient derzelver eifch om te hebben vifie &c. en vervolgens rechtopdeexceptive procedure zelfs doende, rejecteert de geobmoveerde exceptien judicis incompetentis en van renvoy , litifpendentiee & praventionis, prajudicialis, illicita cumulationis, & nimis generalis libelli, &' inqualificationis, verftaat vervolgens omtent de gevorderde cautie &c

De koften hier over gevallen om reden compenferende.

Aldus by ons ondergefl: geadvifeert binnen 1 Zutphen den 7. April 1716.

GERHARD WORM. G, VERSTEGE'

<Boft