is toegevoegd aan uw favorieten.

Selecta consilia et responsa juris [...]. Dat is Uitgelezene jnstructoire en decisoire consultatien en advisen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cons. lxviii. 4,'j Dewyl de cafus politie niet vermeit, dat de erfgenamen van fohanna het point van dat op geit ftellen van haar lieder aandeel, of halffcheit komen te querelleren , en zulx te doen van het departement van den erfuiter of geinftitueerden erfgenaam niet is.

Derhalven die hier voor en by de cafus pof tie vermelde clau- ïo\ fulen des lateren teftaments Sufanna niet obfteren , om en 't een en 't ander, 't zy dan te gelyk of fuccefiïve, te mogen eifchen.

Dat is om niet alleen, als naafte bloetverwante van Michiel te mogen vragen de halffcheit van die door fohama en Michiel naargelatene ongerede allodiale goederen, in het Graaffchap Zutphen gelegen, mits daar tegens tot haren lafte nemende de halffcheit van het bezwaar van 600. guldens door Michiel en fohama ftaander ehe in diezelve geftelt, met de onvoldane rente van die zelve halffcheit.

Maar ook om als legataria van Michiel te mogen vragen voldoeninge van het legaat van 400. daalders, door (Michiel by zyn later teftament aan Sufanna gemaakt.

Aldus by ons ondergefchrevene geadvifeert binnen Doesburgh den 19. May 1738.

H. SCHMITZ. M. A. van L A MZWE E RD E,

LXVIII. ADVYS INSTRUCTOIR. Contrair Het voorgaande. S U M M A R I A.

ï. f^afus, ~~ ■ j formatie indagata.

2. ^ Quajlie generaliter propofita. J 4. Res imméiles dirigunlur i loco Ji*-

3, Ejus refolntio ex cafu fpecialiter I tus.

Ggg f. Na-