is toegevoegd aan uw favorieten.

Selecta consilia et responsa juris [...]. Dat is Uitgelezene jnstructoire en decisoire consultatien en advisen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4.34 P a ii t i s

y. Natara mobilium 5«f immobilium remtfftvè demonftratur,

6. Een teftament, na de locale wetten rité gemaakt, fubiifteert overal.

7. Limitatio,

8. Statutum vires extra ftétuentis \ territorium non porrigit.

9. Quare jus civile Romanum contrarium Jlatait ?

10. Statutaria legitimce teftamento etiamfi in pium ujum facie prajudicari nequit.

11. Ita ut heredi tantum detur acJio ad fupplementum legitima. v, n. 17.

12. Ultra femijfem bonorum legibus Zutphania teftari vetitum.

13. Res tranjit cum fuo onere.

14. De debitis realibus prateriti temporis a legatario heredeve folvendis, remiffive.

15*. Poena actui nulli adjeÜa efl irrita. add. limit. 11. 18. & 27.

16. Nemo in teftamento fut cavere poteft , ne leges in eo locum habeant.

17. Petens legitimam non dicitur venire contra teflamentum.

18. 31. Poena privationis in favorem legatarii teftamento, fecundum LL, failo, appqfita valtt.

19. Quod exemplt illuftratur;

zo. Et ad cafitim propofttum accommodatur.

T E 11 T ï JE

2.1. 2,3. Legatum non poteft pro parte

acceptart & pro parte repudiari. 22. Ob rationem individuitatis. 24. iuprema defuncJi voluntas qttevis

meliori mod» effeélxm fortiri debet, 2$. Condiiione , fub qua quid legatum

esl, deficiënte , deficit ipjo jure

difpofitio.

26. Qui non obfervat voluntatem tefiatoris, Je indignum reddit commodo tefiamenti.

27. Poena privationis, falvd manente legitima, contra heredem opponentem locum habet.

28. Qued confilib juris firmatur.

29. Alternativa conclufio petitoris non exprejfd caufa ex teftamento an ab inteftato procedit.

30. De modo & forma petendi remiffivè.

32. Legatum femijfem bonorum contra ftatutum probibitum excedens, reducitur ad alterum femijfem lege permiffum.

33. Quia utile per inutile in fefarabilibus non vitiatur.

34. Prajudicia allegantur.

3f. Statutum, quo quis poteft effefimul heres & legatarius , quomod* Jit intelligendum} v» n. 37.

36, Jure bedierno teftator pro parte teftatus Ês5 pro parte inteftatus decedit.

Cafus fojitie,

Michiel en fehanna ehelieden in den jare 1718. binnen Eken een mutueel teftament opgerigt, en van d'ongerede goedren tegens uitkeringe van zekere lomma van penn: aan des eerft afftervendes inteftate vrinden eigendom bekomen hebbende,, heeft Miebitl als de langftlevende in den jare 1737. aldaar een

particu-