Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij hebben het genoegen onzen geëerden Landgeaooten, bij den aanvang van dit jaar, weder eene kleine verzameling van nieuwe oirfprongkelijke Dichtftukken in dit Jaarboekje, aantebieden, "t welk wij ons vleijen durven, dat over 't geheel niet minder behagen zal da» het voorige. Wij be tuigen den dichters en dichteressen onzen dank, rfoor wier vriendelijke medehulp wij in ftaat gefteld zijnj om dit Werkje in denzelfden fmaak te achtervolgen; tef wijlwi, ons tevens i„ derzclver voortduurende gunst ej d« mededeelzaamheid vaa andere fraaije vernuften in on| 2 Ya.1

Sluiten