is toegevoegd aan je favorieten.

Almanak, van vernuft en smaak. Voor het jaar MDCCXCII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(83)

Hij die opregt bemint, I In »t voorwerp , dat hij lieft, zijn hoogften wellust vindtfoor hem heeft alles in zijn oog een dubble waarde :

Hij aast alleen op zuivre deugd, in fmaakt in ruim genot aan deeze zij der aarde Reeds hemelvreugd.

Gelijk de roozeknop Den reinen dauwdrop drinkt - zo vangt zijn ziel ook op ïlk zugtje, dat gevoel den boezem doet ontglippen -

Van haar zijn vreugd, zijn levenslust : srwijl het traantje van heur wangen door zijn lippen Wordt weggekuscht,

Geen prikklend zelfbelang, Geen zugt naar blinkend goud, naar luister, ftaat of rang 3 in ooit zijn vrije ziel aan hunne keetnen boeien: -

Gevoelloos voor hnn ijdel fchoon I hij reeds in 't verfchiet een beter heilftaat bloeien, Zijn min ten loon.

T» Werpt