is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van rapporten, verbaalen en verdere stukken, betreffende de doorsnydingen [...] welken [...] op de bovenrivieren, tusschen Emmerik en Arnhem, zyn aangelegd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

InflruBie, waar na de Opziender van het

gemaakte Canaal op de Pley tot een nieuwe Mond van de Rivier den Tsfel, misgaders van de Sluis in den regter Leiiyk aldaar, tot uitwatering der Landeryen beneden het Fort Geldersoort, tusfchen de voorfz. Leidyk en den Westervoortfchen Bandyk gelegen , zig zal hebben te gedragen.

Art. i.

D

e Opziender zal van tyd tot tyd in oogenfehyn moeten gaan nemen en examineeren den ftaat van het voorfz Canaal, ipeciafyk of 'er ook eenige defecten aan de Oevers, en daar voor en by gelegene Waterwerken , zo in het Canaal als boven en beneden deszelfs Mond langs den Rhyn z'g komen re bevinden; mitsgaders hoe zig de Schucdyk, begi nende van de Glacie van het Fort Geldersoort, tot aan het hoofd of d n hoek van den regter Leidyk , voorts mede die Leidyk, gelyk ook die van de linkerzyde zyn gefteld, en in geval hy aan het een of ander eenige defecten of iets anders, waar op by hem bedenking moet vallen, kwam te ontftaan, zo zal hy gehouden zyn, daar van ten eerften kennisfe aan de Heeren Gecommitteerdens binnen Arnhem te geven, en derzelver goedvinden afwagten.

Zal insgelyks goede toezigt moeten nemen op de Sluis, leggende in den regter Leidyk boven gemeld, mede wel agt gevende , dat de gereedfehappen daar toe fpecteerende, na behooren worden bewaart, en dat nog aan het een, nog aan het ander eenige fchade komt te gefchieden, en by aldien mogt bevinden, dat daar aan iets kwam te mankeeren, waaromtrent voorzien zoude behooren te worden, zal hy van het zelve aan welgemelde Heeren Gecommitteerdens rappoi tmoetaa doen, en derzelver goedvinden afwagteu.

3-

Zal zorg dragen, dat de Deuren van voorfz. Sluis jaarlyks op St. Maarten of den n November worden open gezet, en open gehouden tot St. Peter of den a2 February daar aan volgende, ten waare de Heeren Gecommitteerdens, waar aanhy Opziender telkens veertien dagen voor St. Maarten of Petri

re»