Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 27 )

jen op heden ingegaan, en agter dit Verbaal fub No. 2. ervintelyk, met meerderen te verneemen.

Zo als ook wyders Haar Ed. Mog. het hout, het welk aan de Werken by, en in den nieuwen Ysfelmond zal noodig bevonden worden , met het bewerken van dien , hebben goedgevonden , te hefteden aan Willem Holtus , de vim voor 30 Guldens, op den voet, condit/en en penaliteit, als te verneemen by het contract daarover met denzelven ingegaan, en hier agter fub No. 3. ervintelyk.

Eindelyk hebben Haar Edele Mogende goedgevonden, tot opzienders by de Werken aan hetPannerdenfche Kanaal te benoemen, Bastiaan Verhey, en by abfentie deszelfs Zoon Cornelis Verhey, voorts deLandmeeter B -yerinck, en by abfentie deszelfs Broeder Frederik Beyerinck, en tot opzienders by de Werken aan den nieuwen Ysfelmond, den Rigter Gunther, en den Landmeeter Beyerinck, en by deszelfs afweezigheid zyn Broeder Frederik Beyerinck , en zulks op al zodane daggelden als dieswegens in voorige jaaren goedgedaan zyn.

Zullende hier van aan dezelve Extract deezes worden mede gedeelt, om te ftrekken tot derzelver narigt, waar mede Haar Ed. Mogende, na refumxie van het voorfchreeven verhandelde en gerefolveerde, hunne Befofjnes hebben geeindigt, en zyn daar op , na dat de refpe&ive Leden van elkander affcheid genomen hadden , heden gefcheiden.

My pi re Cent.

Btrn. Joh. Hef.

G 2 No, i.

Sluiten