is toegevoegd aan uw favorieten.

Opera juridica.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E FEUDIS. Cap, XlV. 22$

(O 270. Po/? /fl^a- elapjum jus creditorisintegrum nanet] Nego: arg / «. §. x8.

^ Solv 1 +1.5. t. o. é- / 56. V« +• ^ O. Author pro fe nullam adducitle gem. led tantum jacobinum de S. Georgio, & iNegazanuum. Sed uterque abfque lege loqui-

(0 -71. Eo finito id prorogavit] Atque ea prorogatlöne non indigebat Socer, fi pignus tempore elapfo de jure durafTet.

(0 272. Domino invito fieri éotefil Quin. que fententtas hic inveniri, vid. apud Fachinxum 7. controv 60. Cum Authore fentit & Vultej. X. feud, 10. n. 30. & Tefmar. w/w/rf. feud. K fep '

reverfale vocant, cavere debet vafallus, fe intra certum tempus id luiturum & k nexu illo redempturum. Jus Jul. Ment. in for mul. c. ti. f Solent quoque ZtM ubi confentmnt, ut feudum hypotheca poffit conftitui, adjïcere ut int/a cet^ nos hiatur. «Quibus transacfis ratione domini creditor jus fuum amififte dicend.,»*rg l. 8. §. 18. jf. quib mod. pign. folv. arg. I. 44. $ r.ff. de 0. & A. l V6 Tï

%rt6 tr0* Lfi- Cr' de ■ Ran°ne Vafdli autem dabitur creditori retinêndi'ius fi iorte poffeffionem fine vitio naaus. Schrader. de feud. p. 8. c 2 n g Af n Rn

fenthal de feud c. 9. membr. ,. concl, 1%. n. 12. lit. i. Sed & poft tempus elapfum

jus creditoris mtegrum manet, (r fi feudum pignori fuit obligatum pro pecunS

vafial o mutuo data, quarnu laudemii loco vel ex contracfu de xtfeudali inito cum

pacto 3. w. 17. Neguzant. de pign. & hypoth. part. 2. membr. 2. n ±6 Idotie

us ouuuec per tradita a Corbulo de jure Emphyt. c t± amfiï y 0,.,r0 r meus colono fervili mutuo dediffet U^^*^7ufA^l^SS laudemium folveret & ea in hypothecam\d Certum tempus coSffet^SfiSS id prorogavit aha, (s) quse in illius locum deinde venit.1

IV.

Renuntiatio feudi licita etiam eft.

T nnnS £Ut •? ha?C/es aPPfI,ata ^/«ta^. rHaéc vox enim non fecus ac reftmart Longobarchs idem eft, quod Latinorum abdicare, cedere & ren unriare Gefmanis ag-fagen&aufi-kundigen, ac Belgis cp-feggen at^e op-kundigen. K^SnSf d catio nsdem foleinnibus quibus m^to peragkur iterum fieri! ^g/ïï ff ^ ii. quemadmodum & m exaudoratione facerdotum obfervatur nec non Si£ tumcumarmat* tum togats muitte. Jan. Langteus i3v/^r. 1. Sifoüm vortns mulieribus claves antea data, rurfus aufferebantur.j 2 F o § eam e al I propria aha «propria, [Quae quafi refutatio dicitur. 2. F. 39 Pr In Ff ma ft

fieri^^U^ maMS' $ R P ™fiq%L domino invifo

ften potdt. (t) 1 2. F, 38. arg. c. 60. x. de appellat. I. pen, C. de patt. I. 60. f de

ris' ex 1 FeT^ FT* Wi fmfoa 'm con"arium difpufave,

>;/ ör^ ^ I5'^- rfe LL' ubi vide fis qu® fcripfi in comment!

modo ^ c^hdè non renuntiaverit ut obveniens ex bello

per Sutario' LttrècbfS. ™ ***** ^ a

a. Refittatio haut propria eft, qua, fit defcendentibus & adgnatis 1 F ao Et Zl'J hbfens/aaa» tam de novo quam de vetere feudo permilfa a% 2 F 1f

ï. 5?v309'.non nifi domini confenfu: —ra ^ »

3- Si refutavit feudum vafallus aut in manus domini, (v) aut aCTatis remotiori rit: £ enim cafu .ntratnmumto^

ö. His tarnen Belgas id nunquam vindicarepermittunt, ex ratione iap l l n. 6.

4. Poft

(u) 273 hic aghnus] Alta refponfio

eft, quod Domini & Vafalli difpir fit condino: ïdeoque a dive fis non rc£te inferri. l. f. de calumn Ludwell. fyn, pag. 309.

(*) 274 Ex 1. Feud 2ij CJbi vides, Dominum invito Vaiallo tcudum adimere non pofte. Unde diffènuentes concludunt, nec Vafallum j Domino directo invito intervertere pofte jus icrj vit orum & fidelitatis fcetferave qüae ih Vaiallum j habec jura. Vid A cap. feq. §. (. atqui id fieri I per renuntiationem, five refutationem Va&lh. ' (7) 275- In manus Domini] Sententia comj munis: Vultej. x. cap. 10. «.13!. texius tamen de Domino non loquuntur. Hattyfcr feud cm. I 11. per lit. d,

Gg 3