is toegevoegd aan uw favorieten.

Opera juridica.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24> F EL TMANNI TRACTATÜS

coatinere parentes, qui in liberis fuis magis, quam in fe ipfis terrentur. arg. L ji. ff. quod mttus caufa Quamvis hodie non jure fuo femper utantur Reges, p'rincip'efque, & vel ipforum perduellium filiis feuda linquant. Vide quae annotavi ad LL. milit. Belg. art. 5. lit. a. n. 8.] .

2. Quod fi tamen fflii vel fratres vafalli ejus, qui feloniam admiht, limul de ïito feudo novo inveftiti fuhfent, -delict urn vafalli his non obeflet, quod proprio jure feudum tune peterent, & pcena fuum auéforem ideö tenere debeat. /. 12. C. de peen. [I 26. ff. de pornis. Araob. ad-verf. gentes lib. 7. Apud mortales nefas baberetur alterum pro altero plecïi, ff aliena delicta aliorum cervicibus vindicari.~]

De vetere beneficio idem ftatuendum, donec vafallus ejusve proles vivat,, fi modo ifte contra dominum peccaverit.

1. Filii delinquentis arcentur per rationem propofitam b. c. §. r. n. 1. eftque hanc in rem locus manifeltus in 2. F. 26. §. fi vafallus culpam committat: ff 2. F. 11. ibi; filius tarnen ad id nullatenus adfpirabit: Et quidem indiftinclè in filiis id obtinet, 'etiamfi contra alium deliquerit vafallus. arg. 2. F. 37. pr. ibi; ad agnatum proximiorem : ff 2. F. 25. y. fi. ubi per proximos, agnati intelligi debent non

m' • r , 1

2. Quod verö ad agnatos adtinet, intereft: num peccaverit chens contra dominum vel directo vel per confequentiam, an vero contra alium? Priorecafu, quamdiii vafallus ejusve foboles animam trahit, agnati non admittuntur, ut dominus band faltem babeat injuria fua ultionem: 2. F. 14. §. fi. arg. %. F. 37. pr. ibi; quia tarnen.

3. Poft fata autem vafalli ejusve filiorum, agnati ad feudum vocantur. 1. F. 78. 2. F. 26. %. fi vafallus culpam. 2. F. 31. arg. 2. F. 40. §. fi. Nam ilfi proprio jure veniunt atque ideö factum alterius, a quo caufam non habent, ipfis obeffe nou

debet. arg. 2. r. 3. y. 1. *. /q-jj- . , a„rp n.on nifi rntione vafalli delincmentis eiusaue hoerorum feudum ad domi¬

num, quoties illi contumelia facfa, dicitur redire in 1. F. 5. 2. F. 24. §. ƒ. 2. F.

37 ■ pr. m fi ff 2. F. 55. v. I» verj. cauidis. i\eque nuic interpretationi ooitat,

quod 2. r. 24. fi. expreue dicatur, non aa proximos, jea aa aummum re-oeriamr\ u —:™ u„r.<« mtplUftnm habpr nnn ftatim ad tirnrimns. o. F. 78.

JLU ClllLIl liuuv- j.u<.>_i.— j-- r- - — - i - i _

5. Pofteriore cafu aatem ftatim ad proximos agnatos, non vero eos, qui ultra quartum gradum funt, (s) uti perperam (a) conlegitur ex 2. F. 26. y. fi vafallus +\..j,..„ n0i.hn»t o (f ha fe o. F. <3*7. idnna nfii fervatur.

cuivam \ewiwin y^11-111^' " *•* -"f- ^ -» - - a<- —i—. —~—.

6. Quemadmodum autem poit mortem vafalli delinquentis contra dominum, agnati „r,«VrS'nfiir a fnccelYionc in feudum paternum, ita nec, üpeccaveritecclefixprx-

fui, id nocet ejus fucceflbri. 2. F. 40. §. fi.

7. Cum etiam ex fuperiore loco nobis doctis adpareat, quod inter culpae ejus, per quam peccatur contra feudi dominum, genera quoque memoretur alienatio abfque ehis confenfu fada, etiam idem jus in ea valere debet. 2. F. 24. §. ƒ. (i) Agnati tamen poft annum, a quo fciverint abahenatum effe feudum, non audmntur. 2. F. 2(5. §. 5. verf. Tithts filios.

8. Et fi intra illud anni tempus & diem invefiituram petant agnati clientispoftremi proximiores, tune feudum Clivenfe etiamque Marcanum, quacunque ex caufa id caducum facfum fuerit, iis dominus feudi Princeps iterum indulget ex privilegio equeftvi Ordini dato a Ducibus Johanne P. & F. anno 1510. Hoe tamen jure non eaudent agnati vafcdlorum nobilium extranei aut illi, qui ex ordine civium funt. [arg. I. i.b§. 2. ff. de confl. Princip. Seneca 5. de bene fic. 4. |

9. Belgarum moribus feudum ob vafalli culpam amiffimi non agnatis,_fed domino,'fi regale minus five jus fifci habeat, alias fifco cedit. Quod fruftra inde arceffas \ feuda ad inftat patrimonii rerum caeterarum redaêfa. effe :^ quia generali appellatione bonorum non continetur feudum, nifi nominatim dictum fit. 2. F. 26. §. in generfd.

(s) Non verb eos qui ultra quartumgra dum firt~\ lu(ëro) aut faltem quarti gradus 1. F. % f vafallus culpam. Senl'us elf, feudum ad agnatos primi, fceundi, terdique gradus non devolvi.

O) 311, Uti pcrpir<tin\ Qionism d. § fi

vafallus culpam, refpicic ad jus vctta, de quo n F. I. & l. F, collato I. F. lil.

(b) J2J' Etiam idem jus in ea valere] AIlM tamen videtur fenfiiTe ftuthor nofter tr, de imp»d matrimon, p. 3. e, 2, in f.