Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIBER P TIT. BL LEX. JU 117

tardu'in Demctr, Plato in Gorgia. Coraf. h. n. 26. OPORTET AUTEM EAM ESSE PR^ESIDEM ET BONIS, ut eos defendat. Cicero LL. I. 3. ET PRINCIPEM ET DUCEM ESSE , quem fequantur .cives, ET SECUNDUM HOC REGULAM ESSE JUSTORUM ET INJUSTORUM. Senec. 4. de benef. 12. Sic & legem Jufli injuflique repulam effe»

VII. ET EORUM i QU7E NATURA CIVILIA SUNT AN1MANTIUM, id eft, recta ratione naturali deprehenduntur convemre hominum focietati. Quapropter Itcet olim erat lex 'apud Tauros feram & inhumanam gentèm, ut Diana hofpites immolarentur, Lacl. \. div. inft. 21. hsec tamen. nobis non lex erit. Sic & Jura injufta hinc atcenda. Idem Laft. 5. inft. divin. l'fl contra pios impia jura condiderunt ^ nam & conftitutiones facrilegce, & dijputatio-

L E X. III.

C O M P E N D I A.

Tbeophraftus ob divinam eloquentiam ita

fuit nominatas, n. 1. Argumentum trahendum a communiter ac-

I. TURA, ideft, leges CONSTII TUI OPORTET, UT DlXlT J THEOPHRASTUS, Meiantifullonis filius, antea Tyrannus, poftea vero ab Ariftotele ob divinam ejus eloquentiam fic dicfus, Laërt. vit.Phil. in Theophrafto. IN HIS QUi£ E'nf TOx nAEisTON, ID EST, UT PLURIMUM ACCIDUNT: Hinc argumentum trahitur a communiter accidentibus, /. 24. ff. de ufufr. I. 9. § 8. ff. de rebus creditis.

II. NON QUM e'k riAPAAo'ror, ID EST, INOPINATO. Sic leges de I

LEX. IV.

COMPENDIA.

Cur hodie mater filiorum tutelam geftura non debeat jurare, fe non nupturam. n. 1.

I. T7X HIS facftis QTJM FORTE v Tb/ UNO, vel fortuito: ut alii legunt, quorum fententiam confirmat fe-

In propofitionibus legislatcrum pradicatum ut plurimum fubjecto convemre debet. n. 2.

I quens fragmemum, ALTQUO CASU l ACCIDERE POSSUNT, jURA, ÏÏ' ve leges NON CONSTITÜUNTUR.

P3 A64.

cidentibus. eod. Leges de cafibus inopinato evenientibus non. ferenda funt. n. 2.

| aqua pluvia lata; funt, non de lacfe, 1 fanguine, carne, & lapidibus pluviis. | Licet ha;c ctinéla aliquandö e coelo ce/ cidiffe nobis prodiderit Plinius 2.. hift. \ nat. 56. & 57. Hinc Lycurgns de adulterio Spartanis non dedit legem, quod neminem ejus criminis reum arguipofle praefumeret. Solon quoque ideo non dicitur fanétionem contra parricidas tulilfe. Cicero pro Rofcio Amerino. Notatur autem Plato apud Athenamra ir. Deipnofoph. uit. quod ex hoe prasferipto 1 leges non efïinxerit.

Ines ICtorum leguntur injufta. Dbmitius de offic. proconf. libris feptem tefcripta Principum nejaria collegit. Item conftitutiones impia;. /. uit. C. de inceft. I nupt. Omnis namque lex debet efie rel cfta ratio in jubendo & vetando, uti Cij cero ait i. de LL. 34. Videatur idem i pulcherrime hoe docens d.l. 1. § 42. & \ feqq. & iterum % 58. atque 2. de LL. 10. f & 13. Adi Conanum 1. comment. jur. civry. n. 8.

VIII. PRZECEPTRICEM QUIDEM FAC1ENDORUM, PROHÏBITRICEM AUTEM NON FACIENDORUM. Nofter tamen Chryfippus fiepe legem non obfervari, fed homines contra illam facere docet ipfe apud Athenfeum lib. 13. Deipnofoph. c. '2. Ca> terum multo effe indignius in ea civitate , qua; legibus contineatur , difcedi a legibus, ait Tullius pro A. Cluentio.

Sluiten