is toegevoegd aan uw favorieten.

Opera juridica.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sof PBNDECTBRUM

Pater filium fuum in Do&orum ordinem cooptare; Item baptizare poteft. n.

4-

I. "fc /f AGISTATUM APUD QUEM :

IV1 LEGIS ACTIO EST, id eft junsaictio voluutana /. e. pr. ff. de offic. proconf. Lege agere ex prifco more Quiritium idem erat, quod acftionem intendere & judicio experiri, uti conlocavi ad l. 2. § 6. ff. de O. I. n. 5. Sed poftea id proprium fait facftum ac- 1 tuum legitimorum, quorum mentio in , l. 77. ff. de R. I. Non tantum autem < lege agere dicitur, qui illos actus perficit /. 123. ff. de R. I. Flav. Vopifcusin Aurelianiadoptione,y«&e igitur, ut lege agatur: Sed & magiftratus, apud quem fiebant b. I. 4. /. 1. C. eod.

II. Hujus autem imperio peragebantur, ut eo teftatioris effent faciliufque innotefcerent, uti recfte contra Bart. Bald. & alios docet Vacca ad h. I. Cum autem magiftratus municipales imperio, uti hoe explicui ad L 2. b. n. 1. carerent /. 26. ff. ad municipal. ideo non habebant legis aeftionem, five non poteram aeftus legitimi celebrari apud eos, nifi quando nominatim id illis erat datum, atque hoe eft, quod hic Modefti■us inculcat tradiique Julius Paulus lib. s. recept. Jent. tit. 26.

III. ET EMANCIPARE FILIOS SUOS ET IN ADOPTIONEM DARE APUD SE POSSE "NEB.ATIl SENTENTIA EST. Cum enim posfit apud feipfum emancipari vel in adoptionem dari, /. 3. b. quidni liberos fuos apud fe emancipare, vel in adoptionem dare poffet? Quo fortaffis petinet./. 77. ff. de judic.

IV. Hinc difcimus, quod pater etiam proprium filium poffit cooptare in ordinem doftorum, uti radium ab anteceffo-

l e x. v. COMPENDIA:

Quorum Confenfus in Adoptionibusrequiratur. n. 1.

gjut, qui ex a&u aliquo ladi poteft, confenfus requiritur. n. a.

I. TN ADOPTIONIBUS EORUM 1 DUNTAXAT, QUI SVM POTTESTATIS SUNT, id eft adrogationibus /. i./.a.pr. b. t. VOLUNTAS Ü4PL0RATUR. Nam etfi pater eo-

Sciens qui tacet, eonfentire intelligitur. n. 3.

Sufceptor e facro fonte infantem pr» fil» alere cogitur. n. 4,

rum vivit, cum tamen ex ejui potefta* teexierint, nihil ei decedit. AN AUTEM A PATRE DAN TUR IN ADOPTIONEM IN HIS adoptionfóus fimpliciter fic diftia UTRIUSQUB ta»

dn Comes Palatinus fpurtos fuos legitimo-

re pos fit? n. 5. Quando unus duas dificretas perfonas fiufii-

nere nequeat. n. 6.

■e meo Cl. Steinbergio. Item quod^ueat liberos fuos baptizare, idque per :anones ei permittitur, qui facerdos ion eft, quando nati in extremitate vitae pofiti funt. c. ad limina 30. q. 1.

V. Sed an comes Palatinus etiam purios fuos poffit legitimos facere hic juoque difceptari folet? Aftlrmant arg. I 'k l. 3. /. 2. § l.ff. de offic. conf. I. 5. ff.

te manum. vind. Bachov. ad Treutkr. i. difp. 2. tb. 6. g. Hahn. ad Weftnbec. ff. de his qui fui vel al. jur. n. 2. Thom. Sagittarius apud Ftitfch. vol. 1. exert. 13. th. 22. h. Brunneman. ad b. I. 3. n. ï. Negant Treutlerus d. I. &poft Covarruviam & Harpprechtum Balthafar p. 1. tit. 3. refol. pracl. 1. n. 30. Ego autem dividendum cenfeo inter naturales quos jam habet, cum creatur Comes Palatinus, & eos, quos deinde genuit, ut in illis ajentium, in his ne* gantium fententia locum habeat, ne alias fiducia muneris fretus eo facilius 0peram liberis naturalibus det, malinïs autem hominum non eft indulgendum. /. 38. ff. de R. F.

VI. Habet enim regula, quse ex boe & prxeeadente loco trahitur, & pet quam dicitur unum hominem duas discretas perfonas Cuftdoete duobusque muneribus praceffe poffe, exceptionem, fi vel cognitio caufte eft neceffaria, /. 1. § fi. ff. de offic. Conf. vel inde fequeretur abfurditas. Bufius ad b. I. n. 3. vel unum munus alteri effet contrarium Carpzov. d. decif. 194. n. 18. Hinc qui judex eft, non debet fcribas munere fungi. Carpzov. d. decif. 201. n. 10. & feq. Contrarium tamen fervatur ufu apud Ooft-Frifios & Omlandos.