Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

382 P A N D E C T A R ü M.

rem Tillium habuit Gallia, qui Berrra-

da; Rolfia; imp ofue rat, & fe pro hujus marito Martino Guerra fimulaverat, uti ; fententia curia; Tholofame fuper illo archiftellionato crimine lata continetur,

L E X. IV. COMPENDIA.

P-ator fe tutorem vel judicem dare nequit. n. i.

Ala Iel is, partium ftudiis haut abreptis, funt mittenda. n. a.

PINTOR NEQUE TUTOREM, quia fufpeeftus eft, qui fe ingerit, /. a5. ff. de procur. atque ideo fpontaneum teftem rejicit Langlams hoe loco moto 3. femeftr.6. NEQUE SPFCIALEM JUDICEM, qui de hac vel illa lite pronuntieê, IPSE, ex more judiciorum prifco, SE, ad eum n. a judice dato appellabatur, /. 1. pt. ff. quis a quo appell.

H. DARE POTEST. Hoe transferri poteft ad dicafteria, quas ad defiderium litigantium aefta litis ad ICtos, partium ftudiis hȎt abreptos cogun- j tur curare, ut tune e fuo corpore non J queant dare fpeciales cognhores. 1 III. Sed & alia funt qua? ex hoe lo- 1 co trahunt, quorum nonnulla notav'v ad \ l. 3. & 4. f' de adopt. & inter quas & hoe habendum, quod nemo fibi confer-

DE OFFICIO PR^FEC-

TI VIGILUM.

T I T U L U S XP.

L E X. I. COMP ENDIUM.

lncendüs arcendis quinam pra fuerint?

APUD VETUSTIORES INCENDIIS ARCENDIS TRIUMVIRI Capitales , de quibus egi' mus in l. a. % 30. ff. de O. J. PR^ERANT: QUÏ AB EO. QUOD EXCUBIAS, id eft, vigilias noctu quo¬

que Valla 4. elegant. 69. AGEBANT, NOCTURNI DIC TI SUNT. INTER VE NI E BANT NONNUNQUAM ET ADILES ET TRIBUNI PLEBIS. ERAT AUTEM FAMILIA PUBLICA, id eft, corpus fer vorum pu-

bli-

Nemofibifacerdotium con fer re poteft'. «.3. Nee fe fuo fuffragio evehere ad dignitatem. n. 4.

Elechres Imperii fe eligere poffunt. n. 5.

' re queat facerdoüum fc. 26. extr. de jure patronat. Coraf. h. n. 4. Vafttns. ad tit. extr. de eicel. 5. n. 2. Coren. olf. 33. n. 1. & pulchre rationibus confirnmSigifmund. Finckelth. de jure patronat. Ecclef. c. 19. & 30.

IV. Nemo etiam fuo fuffragio poteft fe evehere ad dignitatem. Nicol. van der Hooch. fing jur. 83. Ita in initio muneris mei Academici, Univerfitati Teutoburgenfi refcriptum memini a Sereniff. Elect. Brand, cum aliquis fibi fuffragatus eflet, ut Rector Acad. fieret.

V. Quod ergo propter neceflitatem in Eleéioribus Imperii conilitutum ell, Jur. Bui/, tit. 2 § fi. verf. *êo erkennen id in argumentum non eft ttahendum. t. 162. ff. de R. J. I. 14. ff. de legibus.

| Limna;. ad d. tit. 2. § 2. obf. 4. ». 3. 1 Bechm. ad d. tit. 2. n. 52. <S? 53.

tractatque ad eam Coraf, annot. 115.

XXII. Contra non hocet vero primogenito, etiamfi alius per errorem pro eo fuerit habitus. M£eftert. de primogenitura. q. 95.

Sluiten