is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Het vervolg van de Algemeene historie [...] XI{de} deel [...]. Behelzende de historie der Deensche, Fransche, Oostendesche en Zweedsche Oostindische Maatschappyen, benevens die van het Zuydelyk vaste land.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITLEGGING der TYTELPLAAT*

nutte Tekenkunfi field hier een zuil'voor oogen,

Waar aan men 't Wapenfchild van 't matig Lelyryk, Met dat der Deen en Zweed, door Wichtjes ziet verhoogen, •■

Elk met bun Vlaggeftok; een onbetwiftbaar blyk Van hunne heerfchappy in de uitgebreide landen

Van Ooft en Weft, beroemd door Specery en Goud, Terwyl men in 't Verfchiet, Gebergt', Kafteel en Stranden

En Stad en Vestingwerk der Indien befcbouwti Meer voorwaar ds ziet ons oog de vlyt der Handelaaren,

Daar elk vaji bezig is, om de Indiaanfche Schat , In Zak en Vaatwerk voor bederven te bewaar en,

Eer men die waagen durft aan 't Jchuimend pekelnat. Ooftende en nieuw Guinée, zien ws op den voorgrond praaien,

Met kunftig Porcelein en Zyde en Kruidery.

De Kiel, ter Slinkerhand, die al dien Schat kwam haaien,

Streeft rujlig naar Euroop" ten nut der Maatfchappy.

J.F,