Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iv BERICHT.

Daar deeze redenen nu aan de Maatfchappij zelve , en voornamenlijk aan derzelver Beftuurers, bekend zijn,en tot heden nog weinig belang bij den Leezer kunnen hebben, zal ik dezelve hier niet aanvoeren.

Ik geef derhalven hier een eerften geheel door mij opgettelden Almanach. Veele zaaken in derzelven voorkomende zijn niet nieuw. DeVooroordeelen en Bijgeloovigheden der Natie zijn zelfs heel oud; mijn oogmerk was die het eerst te beftrijden. Mijn weg verfchilt derhalven mei die van andere Schrijvers, die in hunne Tijdwijzers den Land- en Tuinbouw, of andere onderwerpen , geheel verfchillende met de dooi mij gekozene, behandelen. Men kan een zelfde oogwit niet alleen langs verfchillende wegen bedoelen , maar ook bereiken. Mijn oogwit was bet nut van '# algemeen', tref ik dit .het zal mij aangenaam zijn ; doch het zal mij tot geen minder genoegen verftrekken , indien anderen tevens dat doel bereiken i

G. Brender a Brand». 3

Amfltïdttm 30 Oigttmatrnd

*79U

Me.

Sluiten